Katalog A-Z

Olej ze Słodkich Migdałów

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8007-69-0
Numer WE 273-313-5
Zastosowanie Przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: jasnożółta
Zapach: praktycznie bez zapachu
pH:brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura zapłonu: >300C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,462 - 1,472 g/cm3(20)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w alkoholu: rozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć