Katalog A-Z

Ołowiu Chromian

Synonimy ołowiu ( II ) chromian ( VI ), żółcień chromowa
Wzór chemiczny

PbCrO4

Masa molowa

323,18

Numer CAS 7758-97-6
Numer WE O231-846-0
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: od żółtozielonego do czerwonożółtego
Zapach: bez zapachu
pH: 7,0-9,0 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 5,0-6,0 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nieoznaczona

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć