Katalog A-Z

Potasu Chloran

Synonimy sól Bertholleta, chloran(V) potasu
Wzór chemiczny

KClO3

Masa molowa

122,55

Numer CAS 3811-04-9
Numer WE O223-289-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: bezbarwne
Zapach: bez zapachu
pH:około 5,6 ( 73 g/l H2O 20 °C )
Temperatura topnienia: 356 ° C
Temperatura wrzenia: 400 ° C rozkład
Gęstość w temp. 20°C: 2,34 g/cm3
Gęstość nasypowa: 1200 - 1400 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie w tem p. 20°C: 73 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: trudno rozpuszcza się w glicerynie, ciekłym amoniaku; nie rozpuszcza się w acetonie

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć