Katalog A-Z

Potasu Nadsiarczan

Synonimy nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu<br />peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Wzór chemiczny

K2S2O8

Masa molowa

270,33

Numer CAS 7727-21-1
Numer WE O231-781-8
Zastosowanie Przemysł chemiczny.
Właściowości

Postać: stała
Barwa: biała
Zapach: bezwonny
pH: 4 - 5
Temperatura topnienia: rozkład > 100 °C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność pary: brak danych
Gęstość: 2,48 g/cm3
Ciężar nasypowy: ok. 780 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 52g/l (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć