Katalog A-Z

Potasu Rodanek

Synonimy sól potasowa kwasu tiocyjanowego, tiocyjanian potasu
Wzór chemiczny

KSCN

Masa molowa

97,18

Numer CAS 333-20-0
Numer WE O206-370-1
Zastosowanie odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Forma : krystaliczna
Zapach: bez zapachu
Barwa: biała
pH:5,3 - 8,7 (97,2 g/l H2O, 25 °C )
Temperatura wrzenia: brak danych powyżej 500 °C rozkład
Temperatura topnienia; 173 °C
Temperatura zapłonu:nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 1,890 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie: około 98,2 g/l
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol, aceton

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć