Katalog A-Z

Rezorcyna

Synonimy 1,3-dihydroksybenzen, 1,3-benzenodiol, rezorcynol
Wzór chemiczny

(C6H4)(OH)2

Masa molowa

110,1

Numer CAS 108-46-3
Numer WE O203-585-2
Zastosowanie W przemyśle gumowym, suchy czynnik wiążący składniki gumy, kleje do drewna, do produkcji innych związków chemicznych.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała, różowiejąca pod wpływem światła
Zapach: nieprzyjemny, słodkawy
pH : 4-5 (10% roztwór)
Temperatura topnienia: 110°C
Temperatura wrzenia: 277°C
Temperatura zapłonu: 127°C
Temperatura samozapłonu: 608°C
Dolna granica wybuchowości: 1,4% (200°C)
Gęstość: 1,2 g/cm3 (20°C)
Gęstość par względem powietrza: 3,8
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć