Katalog A-Z

Sodu Antymonian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Na3SbO4

Masa molowa

255,68

Numer CAS 15432-85-6
Numer WE O239-444-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak danych
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: 1750 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć