Katalog A-Z

Sodu Azotyn

Synonimy azotan (III) sodu
Wzór chemiczny

NaNO2

Masa molowa

69,00

Numer CAS 7632-00-0
Numer WE O231-555-9
Zastosowanie Stosuje się w przemysle chemicznym, metalowym, skórzanym i innych.
Właściowości

Stan skupienia: ciało stałe
Barwa: kremowo - szara
Zapach: bez zapachu
pH 10 % roztworu - 9,9 (z antyzbrylaczem)
Temperatura topnienia: 271°C
Temperatura wrzenia: 320°C; rozkład
Gęstość w temp. 20°C: 2,15 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Stężenie pary nasyconej: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 81,8 g.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: dobrze rozpuszcza się w ciekłym amoniaku, alkoholu etylowym i eterze.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć