Katalog A-Z

Bentonit Aktywowany

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 70131-50-9
Numer WE 274-324-8
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć