Katalog A-Z

Sodu Fluorek

Synonimy fluorek sodu
Wzór chemiczny

NaF

Masa molowa

41,99

Numer CAS 7681-49-4
Numer WE O231-667-8
Zastosowanie Składnik kleji, spoiw, środków owadobójczych, grzybobójczych, gryzoniobójczych, do konserwacji drewna, detergentów stosowanych w gospodarstwach domowych, pastach do zębów i produktow do higieny jamy ustnej. Fluoryzacja wody pitnej, produckja innych substa
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: 8 - 12 (100g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 1000°C
Temperatura wrzenia: 1700 °C (rozkład)
Gęstość: brak danych
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 0 ° C: 3,85% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć