Katalog A-Z

Sodu Izoaskorbinian

Synonimy E 316
Wzór chemiczny

C6H7O6Na*H2O

Masa molowa

216,12

Numer CAS 6381-77-7
Numer WE 230-938-8
Zastosowanie przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak zapachu
pH: 7,2-7,9
Temperatura topnienia: 168-170°C
Temeratura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć