Katalog A-Z

Sodu Kumenosulfonian

Synonimy sól sodowa kwasu kumenosulfonowego
Wzór chemiczny

C9H11SO3Na

Masa molowa

222,0

Numer CAS 32073-22-6
Numer WE 250-913-5
Zastosowanie chemia gospodarcza
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały do kremowego
Zapach: swoisty
Wartość pH ( 10 % r-r ): 7-9
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć