Katalog A-Z

Sodu Selenin

Synonimy sodowy selenin
Wzór chemiczny

Na2SeO3

Masa molowa

172,94

Numer CAS 10102-18-8
Numer WE O233-267-9
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: słaby charakterystyczny
pH: około 9 (50 g/l H2O, 20ºC)
Temperatura topnienia: rozkład termiczny >300ºC
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: 1250 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: brak danych
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć