Katalog A-Z

Sodu Siarczyn

Synonimy siarczan (IV) sodu
Wzór chemiczny

Na2SO3

Masa molowa

126,04

Numer CAS 7757-83-7
Numer WE 231-821-4
Zastosowanie przemysł chemiczny, medyczny, farmaceutyczny, fotograficzny.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 10-11 (10% roztwór wodny)
Temperatura topnienia: >900 °C
Temperatura zapłonu: niepalny
Gęstość: 2,63 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 14,4 (0°C); 26,1 (20°C); 37,4 (40°C); 33,2 (60°C) ; 29,0 (80°C); 26,6 (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć