Katalog A-Z

Sodu Wodorotlenek

Synonimy wodorotlenek sodu , soda żrąca, soda kaustyczna
Wzór chemiczny

NaOH

Masa molowa

40,01

Numer CAS 1310-73-2
Numer WE O215-185-5
Zastosowanie różnorodne zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego oraz wielu innych branżach gospodarki. Stosowany do otrzymywania mydła, celulozy, barwników oraz wielu związków chemicznych, a jakże jako czynnik do korygowania pH i odczynnik chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała lub prawie biała
Zapach: bezwonne
pH: około 14 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 318,4°C
Temperatura wrzenia: 380°C
Gęstość w temp. 20°C: 2,12 g/cm3
Prężność par w temp. 620°C: 1,13 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 29,6% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu i glicerynie.
Właściwości dodatkowe
Ciepło właściwe w temp. 20°C: 3,24 J/(g·K)
Ciepło parowania w temp. 1390°C: 3610 J/g
Ciepło topnienia w temp. 319°C: 159 J/g
Ciepło rozpuszczania w temp. 18°C: ok. -1,1 kJ/g

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć