Katalog A-Z

Sorbitol

Synonimy Sorbit, alkohol heksahydroksylenowy, d-glucitol, d-glukoheksanol, heksitol.
Wzór chemiczny

C6H14O6

Masa molowa

182,17

Numer CAS 50-70-4
Numer WE 200-061-5
Zastosowanie Przemysł spożywczy
Właściowości

Forma: ciecz w 20 0C
Gęstość:(w 20°C) 1,29 g/cm3
Kolor: -
Zapach: bez zapachu
pH: 5 - 7 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Lepkość: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć