Katalog A-Z

Tetrapotasu Difosforan

Synonimy Pirofosforan tetrapotasu.
Wzór chemiczny

K4P2O7

Masa molowa

330,34

Numer CAS 7320-34-5
Numer WE 230-785-7
Zastosowanie W przemyśle gumowym i tworzych sztucznych jako środek ułatwiający przetwórstwo; czynnik labolatoryjny w przemyśle chemicznym; do obróbki/przerobu metali; do obróbki/przerobu tekstyliów i skóry, do oczyszczania ścieków, uzdatniania wody przemysłowej i wody
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak
pH: 10,1-10,7
Temperatura topnienia: 1090°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: brak
- dolna:
- górna:
Gęstość: 0,80-1,20 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 1800 g/l
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć