Katalog A-Z

Treonina

Synonimy kwas dwu amino 3- hydroksymasłowy
Wzór chemiczny

C4H9NO3

Masa molowa

119,05

Numer CAS 72-19-5
Numer WE 200-774-1
Zastosowanie przemysł paszowy
Właściowości

Postać : proszek
Barwa : biała lub lekko żółtawa
Zapach : bez zapachu
Wartość pH : roztwór 5 % do 20 % - 5,0 do 6,5
Ciężar właściwy : 0,5 do 0,6 kg/l
Rozpuszczalność : w wodzie o temp. 20 °C : 9,76 g/100g
Temperatura rozpadu cząsteczki : 255 °C
Minimalna energia zapłonu : w powietrzu ; cząsteczki mniejsze niż 100 mikronów E 5% = 20 mJ
w O2 ; cząsteczki mniejsze niż 100 mikronów E5% = 12mJ
L-treonina jest bardzo łatwopalna w zetknięciu z skrą elektryczną lub elektrostatyczną
Granica eksplozji : 50 do 60 g/m3
Temperatura zapłonu chmury pyłu : 380 °C
Termiczna stabilność pokrywy pylistej : L-treonina nie grozi samozapłonem. Jednakże produkty rozpadu powstające w temperaturze 230 °C mogą podnieść prawdopodobieństwo zapłonu.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć