Katalog A-Z

Wanadu Tlenek

Synonimy pięciotlenek wanadu, pentatlenek wanadu, bezwodnik kwasu wanadowego
Wzór chemiczny

V2O5

Masa molowa

181,88

Numer CAS 1314-62-1
Numer WE O215-239-8
Zastosowanie W produkcji/formulacji chemikaliów, jako gaz oczyszczający, w sektorze petrochemicznym, jako środek antykorozyjny, w bateriach, w produkcji pigmentów, emalii i szkła, jako katalizator oraz odczynnik laboratoryjny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: żółtopomarańczowa do brązowego
Zapach: bez zapachu
pH: 2,7 (1 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 681 °C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia: 1750°C (z rozkładem)
Gęstość w temp. 20 ° C: 3,36 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20 ° C: 0,92 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nie rozpuszcza się w bezwodnym alkoholu etylowym, rozpuszcza się w stężonych kwasach i ługach.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć