Katalog A-Z

Wapnia Cytrynian

Wzór chemiczny

(C6H5O7)2Ca3

Masa molowa

498,5

Numer CAS 813-94-5
Numer WE 212-391-7
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć