Katalog A-Z

Wazelina

Synonimy mieszanina rafinowanych olejów<br />nazwa INCI - Petrolatum
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8009-03-8
Numer WE 232-373-2
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny<br />
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do żółtawej
Zapach: swoisty
Wartość pH: nie określa się
Temperatura zapłonu: 220 °C
Temperatura samozapłonu: brak
Temperatura wrzenia: brak
Temperatura topnienia: ok. 56 °C
Rozpuszczalność w wodzie: częściowo
Granice wybuchowości: brak
Gęstość w 20 ° C : 822 kg/m3

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć