Katalog A-Z

Węglan Wapniowo-Magnezowy

Synonimy dolomit
Wzór chemiczny

CaMg(CO3)2

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie przemysł chemiczny, wypełniacz mineralny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: bała do kremowo -szarej
Zapach: brak wyraźnego zapach
pH: brak danych
Temperatura topnieia: brak danych
Teperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: brak danych
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć