Katalog A-Z

Witaminy E Octan

Synonimy DL-alfa tokoferolu octan
Wzór chemiczny

C31H52O3

Masa molowa

472,76

Numer CAS 7695-91-2
Numer WE 231-710-0
Zastosowanie przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny<br />
Właściowości

Postać : oleista ciecz
Kolor: bezbarwny do słomkowego
Zapach: swoisty
Wartość pH: brak
Temperatura topnienia: 2,5 - 3,5 °C
Temperatura wrzenia: 184 °C
Temperatura zapłonu: 259 °C
Temperatura samozapłonu: brak
Rozpuszczalność: w wodzie - 0,05 mg/l w 20 °C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć