Katalog A-Z

Zieleń Malachitowa

Synonimy zieleń malachitowa chlorowodorek
Wzór chemiczny

C23H25N2Cl

Masa molowa

364,92

Numer CAS 569-64-2
Numer WE O209-322-8
Zastosowanie jako barwnik
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: słaby swoisty
pH: brak
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: brak danych
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć