Katalog A-Z

Ziemia Okrzemkowa

Synonimy dwutlenek krzemu, krzemionka
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 91053-39-3
Numer WE -
Zastosowanie pomocniczy materiał filtracyjny, wypełniacz;
Właściowości

Postać: proszek
Kolor: biały
Zapach: brak/delikatny zapach ziemi
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: nie określona
Temperaturawrzenia: nie określona
Temperatura zapłonu: produkt nie jest palny
Temperatura samozapłonu: produkt nie jest palny
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 2,3 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie (20°C): nieznaczna

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć