Katalog A-Z

Żelaza Glukonian

Synonimy Sól żelazowa kwasu D-glukonowego
Wzór chemiczny

C12H22FeO14*2H2O

Masa molowa

482,18

Numer CAS 22830-45-1
Numer WE 206-076-3
Zastosowanie przemysł spożywczy, przemysł chemiczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: żółta do jasno zielono-szarej
Zapach: bez wyraźnego zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny po podgrzaniu
- w rozpusczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć