Katalog A-Z

Żelazowa Czerwień, Żółcień, Brąz

Synonimy Pigment żelazowy czerwony, czerwień żelazowa TP 303, czerwień żelazowa 138
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie do pigmentacji substancji barwiąco - lakierujących, kitów, plastrów, szkła, ceramiki, skaju i sztucznych skór, gumy. Najbardziej rozpowszechniona jest aplikacja w budownictwie. Do produkcji prefabrykatów, pokryć betonowych i palonych, kolorowych cementów,
Właściowości

Postać: ciało stałe (w 20°C)
Kolor: czerwony
Zapach: brak wyraźnego zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność pary: brak danych
Gęstość: 4900-5000 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć