Katalog A-Z

Bisabolol

Synonimy levomenol, 1-methyl-4(1,5-dimethyl-1-hydroxyhex-4(5)-enyl)-cyclohexen-1-6-methyl-2(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol
Wzór chemiczny

C15H26O

Masa molowa

222,36

Numer CAS 515-69-5
Numer WE 208-205-9
Zastosowanie przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH 6,5
Temperatura topnienia:brak danych
Temperatura wrzenia: 265 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: 112 °C
Gęstość: 930 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
Rozpuszcza się w rozpuszczanikach organicznych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć