Katalog A-Z

Sodu Czteroboran Pięciowodny

Synonimy czteroboran sodowy pięciowodny, boraks, heptaoksotetraboran sodu
Wzór chemiczny

Na2B4O7*5H2O

Masa molowa

291,22

Numer CAS 12179-04-3
Numer WE O215-540-4
Zastosowanie stosowany w produkcji przemysłowej, w szczególności: ceramiki, detergentów, szkła borokrzemowego, włókien szklanych izolacyjnych.
Właściowości

Stan skupienia (w 20°C): ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: 9,3 (3% roztwór)
Temperatura topnienia: 200°C
Temperatura wrzenia: 1575°C (bezwodny)
Temperatura zapłonu: substancja niepalna
Temperatura samozapłonu: substancja niepalna
Gęstość (w 20°C): 1,81 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: 3,7% (20°C), 51,2% (100°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nie rozpuszcza się w acetonie

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć