Katalog A-Z

Chondroityny Siarczan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 9082-07-9
Numer WE -
Zastosowanie przemysł paszowy, przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe, proszek
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: 6,5-7,5
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Tempeartura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Rozpuszczalność: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć