Katalog A-Z

Chromu Siarczan

Synonimy chromal
Wzór chemiczny

Cr(OH)SO4

Masa molowa

165

Numer CAS 12336-95-7
Numer WE 235-595-8
Zastosowanie przemysł garbarski, obróbka powierzchni łącznie z galwnizacją i pasywacją, w laboratoriach.
Właściowości

Forma: drobnokrystaliczny proszek
Kolor: ciemnozielony
Zapach: bez zapachu
pH: 3 (10%roztwór)
Temperatura topnienia: brak
Temperatura wrzenia: brak
Temperatura samozapłonu: nie ma właściwości samozapalnych
Temperatura zapłonu: nie jest palny
Granice wybuchowości: nie jest wybuchowy
Gęstość: 1,66 - 1,7 g/cm3 w temp. 20ºC - 16% Cr2O3
1,77 - 1,8 g/cm3 w temp. 20ºC - 18% Cr2O3
Rozpuszczalność w wodzie: 95% w temp. 25-27ºC

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć