Katalog A-Z

Cynku Boran

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Zn*H3BO3

Masa molowa

434,69

Numer CAS 10361-94-1
Numer WE 233-803-1
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20 °C: ciało stałe - granulat
Barwa: biaława
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: > 550°C wg innych danych 145 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: brak danych
Ciężar nasypowy: brak danych
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par -
Stężenie pary nasyconej -
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: słabo rozpuszczalny ( przy pH 5÷7 0,1 % a przy pH 9 0,03 % )
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Ciepło właściwe: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć