Katalog A-Z

Cynku Fosforan

Synonimy -
Wzór chemiczny

Zn3(PO4)2

Masa molowa

386,12

Numer CAS 7779-90-0
Numer WE O231-944-3
Zastosowanie Stosowany w produkcji powłok antykorozyjnych.
Właściowości

Postać: substancja stała
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: 6-8 (100g/l, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: nie podano
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temeratura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność: w wodzie bardzo słabo
Ciężar nasypowy: 1,1 g/cm3

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć