Katalog A-Z

Cynku Glukonian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C12H22O14Zn

Masa molowa

455,68

Numer CAS 4468-02-4
Numer WE 224-736-9
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: proszek
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH: 6,5 ( roztwór 10 g/l H2O )
Temperatura samozapłonu: > 155 °C
Temperatura rozkładu: 155 °C
Temperatura zapłonu: brak zastosowania
Właściwości wybuchowe: nie posiada
Gęstość: 600-800 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie o 20 °C 100 g/l
Zmiany stanu fizycznego: brak zmian w stanie skupienia aż do procesu spalania.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć