Company details

Company name Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe
„STANDARD” sp. z o.o.
Address ul. Olszewskiego 10 20-481 LUBLIN
Phone number +48 817100500
Fax number +48 817100505
E-mail
www www.standard.pl
Established 1990
Share capital 54 112 PLN
VAT number PL7120152851
Tax number 004163093
KRS 0000069179
Nr. KRS NR KRS 0000069179 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS